Skip links

Privacy- en cookieverklaring

Nexxtmove ontzorgt makelaarskantoren op het gebied van online marketing. Bij Nexxtmove verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij je op de hoogte van wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

Contact opnemen

Wanneer je een e-mail of chatbericht stuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.

Demo aanvragen

Als je meer wilt weten over onze dienstverlening, dan kun je bij ons een demo aanvragen. Hiervoor kun je een formulier invullen op onze website. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat de demo heeft plaatsgevonden.  

Abonnement aanvragen

Als je van onze dienstverlening gebruik wil maken dan kun je bij ons een abonnement afsluiten. Hiervoor kun je een formulier invullen en daarin onder meer aangeven welk abonnement je wilt afsluiten. Wij verwerken jouw gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je een abonnement bij ons hebt aangevraagd of gedurende de looptijd van het contract.

Nexxtmove portaal

Met een Nexxtmove-account heb je toegang tot ons portaal. Binnen het portaal kun je nieuwsbrieven versturen, berichten plaatsen op social media, artikelen publiceren, je contacten opslaan en woningen zoeken. Heb je hulp nodig, dan kun je contact opnemen met onze supportafdeling. Wij verwerken jouw gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Inloggegevens
 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsgegevens
 • Factuurgegevens
 • Gegevens van derden die je toevoegt aan het portaal

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract en tot 2 jaar nadat het contract is beëindigd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Fiscale gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren.

Blogs

Op onze website plaatsen wij verschillende blogs. Wil je onze blogs, artikelen en andere nieuwtjes per e-mail ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden via onze website. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Op elk moment kun je je toestemming weer intrekken.

Voor het ontvangen van onze blogs en andere artikelen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je weer afmeldt voor het ontvangen van onze blogs en artikelen. Elke e-mail bevat een link om je af te melden.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij onder andere de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Nexxtmove deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Jij hier toestemming voor geeft.
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Softwareleveranciers
 • E-mailmarketingproviders
 • Betalingsdienstverleners
 • Hostingpartij
 • Partners
 • Cookieleveranciers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij treffen zo nodig passende waarborgen om jouw privacy te beschermen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om afspraken te maken over de omgang met jouw persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen van en InstagramFacebook en LinkedIn. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via jouw eigen social media account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze diensten of om onze pagina te delen met jouw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van jouw persoonlijke social media websitepagina’s. Als je op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter jouw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Nexxtmove gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
 • Persoonlijke advertenties te laten zien (tracking cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Nexxtmove neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Nexxtmove (handelsnaam van CustomMail B.V.)
De Vesting 35
7722GA Dalfsen
E-mail: support@nexxtmove.nl
Telefoon: 085-8783470