fbpx
Skip links

Spambeleid

Nexxtmove mag door de makelaar niet worden gebruikt om bulk e-mail (spam) te verzenden. Om op simpele wijze inzicht te verschaffen wat wel en niet is toegestaan heeft Nexxtmove een aantal spelregels opgesteld.
Ook de consequenties bij overtreden zijn benoemd.

Wat is spam?

De Dikke Van Dale omschrijft spam als ‘ongevraagde e-mails of sms’jes, vaak met reclame’. Deze mail wordt verstuurd aan ontvangers die niet duidelijk en controleerbaar vooraf hebben aangegeven dat ze deze informatie via e-mail wilden ontvangen van die specifiek afzender.

Verder wordt als spam gezien het versturen van niet “ontvanger vriendelijke” e-mails indien:
– Een afmeld-mogelijkheid ontbreekt.
– Een geldig reply-adres ontbreekt.

Is spam legaal?

Het versturen van SPAM is op grond van de Telecommunicatiewet verboden, behalve als de klant daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Er zijn wel uitzonderingen: een bedrijf dat het e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag het adres ook gebruiken voor het verzenden van berichten, zelfs indien daar geen toestemming voor is gegeven.

Spelregels om spam te voorkomen

Gebruikers van Nexxtmove mogen alleen nieuwsbrieven verzenden naar consumenten die hiervoor, vooraf, expliciet toestemming hebben gegeven.

1. Dit is de wettelijke regel om consumenten, die geen klant –of andere relatie met uw bedrijf hebben, te mogen e-mailen.
2. Uitzondering hierop: Toegestaan is om met behulp van de Nexxtmove applicatie ongevraagd e-mails te zenden naar klanten of andere personen waar uw bedrijf een relatie mee heeft, maar wel met informatie over gerelateerde producten of diensten. Om in het geheel geen risico te lopen is het nog beter indien het handelt om relaties die een betaalde dienst hebben afgenomen.
3. Nexxtmove gebruikers mogen alleen eigen klantbestanden of opt-in bestanden van derden importeren (gebruiker dient verkregen permissie te controleren).
4. Gebruikers van Nexxtmove dienen te werken met “voorafgaande toestemming”. Dit betekent dat een abonnee uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming geeft voor de ontvangst van een aan uw kantoor gerelateerde nieuwsbrief. Uitdrukkelijk betekent dat zij zelf een checkbox met “Ja” moet aanvinken. Deze standaard op “Ja” zetten is niet toegestaan. De ontvanger dient geïnformeerd te zijn waarvoor zijn e-mailadres wordt gebruikt.
5. Elke nieuwsbrief dient voorzien te zijn van een uitschrijflink. Aan het uitschrijven mogen geen voorwaarden gesteld zijn en het mag geen handmatig proces zijn. Iedere nieuwsbrief van Nexxtmove zal voorzien zijn van een automatische uitschrijflink, deze mag u niet verwijderen.
6. Iedere nieuwsbrief moet duidelijk herkenbaar zijn voor wat betreft de afzender. De volgende bedrijfsgegevens worden opgenomen:

– Reply e-mailadres
– Logo en naamgegevens van uw bedrijf
– Adres- en telefoongegevens
– Kamer van Koophandelnummer

Nexxtmove legt klacht aan makelaar voor

Onder elke nieuwsbrief die door Nexxtmove wordt verzonden bieden we de ontvanger de mogelijkheid om een spamklacht in te dienen. Zo monitoren we de kwaliteit van het adresboek van de makelaar.

Mocht Nexxtmove een spamklacht ontvangen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Afsluiten van Nexxtmove Applicatie

Afhankelijk van de ernst van de situatie is Nexxtmove gerechtigd de toegang tot Nexxtmove te blokkeren. Na complete afhandeling van de klacht en overeenstemming over de te nemen maatregelen, zal de blokkade worden opgeheven.

Contractbeëindiging bij aanhoudende spamklachten

Nexxtmove behoudt zich het recht voor om u direct af te sluiten van Nexxtmove als blijkt dat u zich schuldig maakt aan Spam. De aansprakelijkheid van Nexxtmove voor directe en indirecte schade, veroorzaakt door het versturen van Spam door de abonnee, wordt uitgesloten. Schade geleden door Nexxtmove naar aanleiding van het niet naleven van Spam bepalingen kan op de abonnee worden verhaald.
 

Extra's

Breid je abonnement uit met aanvullende opties

Externe koppelingen

Koppeling CRM-pakket

€7,50* per maand*

Koppeling E-mailadres

€7,50* per maand*

* vanaf prijs, afhankelijk van jouw CRM-pakket.

Maatwerk

E-mail template*

1 template: €250

Social media templates

1 template: €75
5 templates: €250

1 automation/chatflow ingericht

v.a. €250

* templates worden ontworpen in jouw huisstijl.

Overig

Aanpassing sjabloon

v.a. €25

Onboarding

v.a. €750*

* verplicht bij het afnemen van een abonnement bij Nexxtmove.

Vragen? Ons support team staat voor je klaar.