fbpx
Skip links

Hoe stevig staat jouw makelaardij in de markt?

De eerste editie van het Nationaal Makelaars Onderzoek is een feit. De uitslag van dit landelijke onderzoek, mede geïnitieerd door Nexxtmove, liegt er niet om. Het geeft inzicht in ontwikkelingen, trends, innovaties en (online) marketingstrategieën binnen de makelaardij.

Honkvast en toe aan vernieuwing

De deelnemende makelaars, afkomstig uit alle windstreken van Nederland, werden blootgelegd aan 29 (deel)vragen. De focus? Hoe tevreden is de Nederlandse makelaar over zijn huidige bedrijfsstrategie, (product) innovatie en (online) marketing activiteiten en waar liggen hun wensen en plannen wat de toekomst betreft? Een kleine 70% van alle respondenten blijkt al langer dan tien jaar werkzaam te zijn binnen het huidige makelaarskantoor, honkvaste types dus, die makelaars! Hoewel we kunnen stellen dat makelaars best tevreden zijn over hun werkplek en werkgebied zijn ze tóch toe aan vernieuwing. Een ruime meerderheid van de respondenten (62%) geeft aan het komende jaar zeker aan de slag te willen met het vernieuwen van het huidige businessmodel. En nóg een opvallende uitkomst; de ouderwetse mond-tot-mond reclame lijkt volgens makelaars nog altijd de meest effectieve vorm om in contact te komen met nieuwe klanten.

90% van de makelaars geeft aan dat klanten hen weten te bereiken via mond-tot-mond reclame

Hoe opvallend is dat? In het digitale tijdperk waarin wij leven lijkt volgens de makelaar mond-tot-mond reclame het nog altijd te winnen van online en offline advertising. De consument hecht dus nog altijd de meeste waarde aan een positief advies van vrienden, familie of bekenden. Uiteraard zoemt Het Nationaal Makelaarsonderzoek hier graag iets verder op in, want zulke waardevolle ‘ambassadeurs’ van een makelaarskantoor krijgt de makelaar natuurlijk niet cadeau. Zo werd gekeken naar de marketingmix van de makelaar. Hoe klaren de respondenten – waarvan 81% directeur/eigenaar van een makelaarskantoor is – dit verkoopklusje? Ongetwijfeld verbaast het je niet, online marketing voert de boventoon. Negen van de tien makelaars maakt gebruik van een website en diverse sociale media om onder de aandacht te komen bij (potentiële) klanten. Ook wordt er veelvuldig online geadverteerd via kanalen als Facebook Ads en Google Adwords (71% van de respondenten). Met respectievelijk 39% en 24% verliezen offline advertenties in huis-aan-huis bladen en advertenties in geprinte media het dus ruimschoots ten opzichte van de online marketingkanalen. Toch ziet Het Nationaal Makelaars Onderzoek nog een grote kans, die veel makelaars nu laten liggen. Waar negen van de tien makelaars aangeeft dat mond-tot-mond reclame door tevreden ambassadeurs dé manier is om in contact te komen met (potentiële) klanten, geeft slechts een derde van de respondenten aan veelvuldig contact te houden met klanten ná een transactie. Hier valt voor makelaars dus nog een enorme winst te behalen.

Makelaar voelt de urgentie om te vernieuwen

Anno 2018 staat de toegevoegde waarde van de makelaar ter discussie. Na jaren van crisis, talloze onder water staande woningen en een aanbod koopwoningen dat de vraag ruimschoots overschreed is het tij definitief gekeerd. Woningen worden als ‘warme broodjes’ verkocht en de gemiddelde koopsom ligt ruimschoots boven het gemiddelde aankoopbedrag dat men neertelde vóór de crisis. Menig woningverkoper overweegt om de woning, zonder tussenkomst van een makelaar, te verkopen via zijn sociale netwerk. Uiteraard wordt deze tendens ook door makelaars gesignaleerd en houdt het de gemoederen bezig op menig makelaarskantoor. Het Nationaal Makelaars Onderzoek vroeg makelaars hoe toekomstbestendig hun makelaarskantoor volgens hen is. Daarbij geeft 4 van de 10 makelaars aan hier hard mee aan de bak te moeten of er zelfs ’s nachts wakker van te liggen. Een aspect wat makelaars dus weldegelijk raakt. De vraag met welke drie doelstellingen makelaars het liefst morgen aan de slag zouden gaan werd volmondig (64%) beantwoord met “optimaliseren op het gebied van sales en marketing”. Op de voet gevolgd door “het innoveren van producten en diensten”. Ook het uitzetten van een duidelijke strategie voor de ontwikkeling van het makelaarskantoor krijgt een plek in de top 3 van doelstellingen waar de makelaar het liefst morgen aan begint. Kijken we naar de iets langere termijn dan zien we dat ruim 60% van de makelaars binnen een jaar zijn huidige businessmodel nieuw leven wil inblazen. Maar hoe dan? Waar ziet de makelaar kansen als het op innovatie aankomt? Zo’n 50% van de respondenten geeft aan de huidige internettechnologie te willen omarmen om vernieuwing te bewerkstelligen. Hierbij kan men denken aan het gebruik van chatbots of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het online inplannen van (bezichtigings)afspraken.

Weinig tijd voor de benen op tafel

Makelaar zijn is hard werken. Opvallend is, dat in Het Nationaal Makelaars Onderzoek naar voren komt dat een derde van de ondervraagden aangeeft op zoek te zijn naar een betere balans tussen werk en privé. En dat is niet verwonderlijk; zeven van de tien makelaars is ’s avonds tot laat én in het weekend bereikbaar om zijn klanten te woord te staan. Als je daarbij optelt dat ruim 80% van de makelaars te benaderen is via Whatsapp en een ruime meerderheid diverse sociale mediakanalen inzet om meerdere keren per week iets te posten over de bedrijfsactiviteiten, dan is het niet verwonderlijk dat die zoektocht naar balans tussen werk en privé een hele uitdaging is. Een derde van de makelaars weet de vinger op de zere plek te leggen; door te onderzoeken welke technologische ontwikkelingen actueel zijn en deze toe te passen bij het vernieuwen en verbeteren van het productieproces kan de nodige (tijds)winst worden behaald.

Massa of individu?

De makelaardij zit niet stil. Waar men het tien jaar geleden nog moest hebben van raampresentatie en huis-aan-huis bladen, zijn de mogelijkheden voor (social) advertising tegenwoordig zoveel groter. Met één post op social media heb je als makelaar een enorm bereik. Toch laat de makelaar ook kansen liggen. Waar al eerder werd belicht dat 9 van de 10 makelaars zegt via mond-tot-mond reclame in contact te komen met nieuwe klanten, kunnen we dus stellen dat de consument een persoonlijke benadering bijzonder waardeert. Een belangrijk aspect hierbij is segmenteren (denk aan koper/verkoper/nieuwbouw etc.). Van de ondervraagden zegt 45% zijn relaties niet te segmenteren en nog eens 34% geeft aan wél te segmenteren, maar hier vervolgens weinig tot niets mee te doen. Hier liggen kansen voor de makelaar; communicatie toepassen op specifieke doelgroepen zal de conversie een boost geven.

Ben je benieuwd naar alle facts and figures uit Het Nationaal Makelaars Onderzoek? Bezoek nationaalmakelaarsonderszoek.nl en download het volledige rapport met alle onderzoeksresultaten.

Download de onderzoeksresultaten!